^ Nazad na vrh
Serbian English German Russian Spanish

ЗЛОУПОТРЕБА ОРУЖЈА И РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ

CENTAR Poziv

ИЗВЕШТАЈ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ
ЗЛОУПОТРЕБА ОРУЖЈА
И РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ

Конференција је одржана 29.6.2017.године
у хотелу „88 соба“ у Београду.

Присуствовало је између 30 – 40 позваних лица.

Између осталих на конференцији су били присутни и Поверница за родну равноправност госпођа Бранкица Јанковић, госпођа Весна Станојевић – Сигурне куће, представници Министарства за рад, здравље и социјалну политику, Министарства одбране, МУП и бројних ОЦД, представници НУНС-а. Такође били су присутни сви позвани и најављени панелисти.

Скуп је отворила Тања Јакоби, извршна директорка организатора скупа – поздравила присутне и навела да је ово највећи скуп који су они икада организовали.

Потом се присутнима обратила проф.др Данијела Спасић испред Тима ЦЕНТРА који је радио истраживање и исто представила путем power point презентације  која је трајала око 50 минута и где је навела све најважније делове Студије која је подељена свим учесницима Конференције.

Потом су се присутнима обратили панелисти следећим редом:

Госпођа Гордана Чомић, народни посланик у Скупштини РС испред мреже „Жене против насиља“ која је имала кратко усмено излагање.

Подржала је резултате истраживања, исказала жељу да се у наредном периоду насиље смањи.

Препорука са њене стране: жеље да се на основу резултата овог истраживања отвори дијалог између мушкараца и жена – културолошки дијалог о насиљу – ватрено оружју.

Господин Миљко Симовић, МУП РС који је навео да од 135 запослених у делу МУП РС где он ради 125 су жене, да 80% референтних инспектора су жене.

Подржао је резултате истраживања.

Представио је историјат који је довео до новог ЗОМ РС, најновије податке – сада у РС има око 940.000 комада ватреног оружја и око 660.000 власника тог оружја од ког броја између 5-6% су жене. Навео је да се не зна тачан податак колико има нелегалног ватреног оружја.

У погледу појединих делова Студије био је изричит да МУП РС није доносио Правилник за лекарске прегледе већ Министарство здравља, да је решење које се односи на лекарски преглед у новом ЗОМ РС било изненађење и за ЕУ јер то није један од услова у Директивама ЕУ, а да сада постоји препорука у оквиру ЕУ да све државе ЕУ уведу лекарски прегле као један од услова за добијање оружја.

Изјаснио се да за гасно-стартно оружје, сигнално оружје важе исти услови за добијање дозволе за држање односно ношење као за ватрено оружје.

Господин Драган Обрадовић, представник НАОС који је изнео ставове НАОС поводом Студије.

На почетку излагања указао је да се на челу НАОС налази госпођа Зорица Суботић, да су чланови НАОС у највећој мери мушкарци а самим тим указао је и да НАОС у потпуности поштује родну равноправност.

На почетку излагања представио је укратко НАОС од оснивања до данас, кључне циљеве, начин рада. После тога изнео је ставове, коментаре и предлоге поводом Студије, држећи се при томе систематике која је у Студији.

У току излагања представник НАОС је давао детаљна образложења појединих ставова, коментара НАОС и предлога, а у делу који се односи на препоруке Тима ЦЕНТРА подржао је одређене предлоге, неке је оспорио из детаљно образложених разлога, изнео је и неке нове предлоге НАОС, па се између осталог и директно обратио госпођи Гордани Чомић и госпшођи Бранкици Јанковић у погледу два нова предлога која је имао НАОС са молбом да искористе свој ауторитет у Народној Скупштини РС односно као Повереница за родну равноправност и подрже те предлоге а то су били следећи предлози:

-   Да се што пре донесу одговарајући подзаконски прописи који се односе на примену Закона о спречавању насиља у породици, који се примењује од 1.6.2017.године а који нису донети ни до дана одржавања Конференције и

-   Да се код надлежног министарства за рад, здравље и социјалну политику односно код министарства које покрива ту област а према називу који буде предвиђен сходно формирању нове Владе РС  заложе за што скорије повећање броја запослених у ЦСР широм Србије обзиром да у том сегменту је присутан недостатак запослених који имају изузетно одговорну улогу у процесу примене новог Закона о спречавању насиља у породици.

Излагање представника НАОС трајало је 25 минута, било је најдуже после аутора истраживања и није било прекинуто ниједног момента од стране организатора иако је било предвиђено да траје 15 минута. По завршетку излагања представник НАОС је организаторима предао писмене ставове, предлоге и коментаре појединих навода Студије сачињених на 10 страна и

ЗАВРШНИ ПРЕДЛОГ НАОС:

да се закључци НАОС и целог скупа доставе радној групи за Поглавље 23 и 24  како би се даље кроз процес преговарања дошло до оптималних и примењивих решења за област о којој данас говоримо!

Осим тога изјаснио се да НАОС остаје спреман и отворен за сарадњу у будућности са свима који су укључени у те области.

Излагање представника НАОС изазвало је одмах по завршетку истог потребу да се скупу обрати проф.др. Данијела Спасић са одређеним коментаром на ставове НАОС, па је навела:

 -  Да су у погледу одређених бројчаних података где је НАОС имао одређене резерве и неслагања са подацима наведеним у Студији користили податке Мреже Жене против насиља – добијене кроз медије и МУП РС те вршили упоређивање тих података.

Због тога је и једна од препорука била да МУП РС стандардизује податке.

-   У делу који се односио на примедбе НАОС из увода где се помиње : висок степен насиља – указала је да је различита перцепција насиља, да је велики број кривичних пријава за насиље у породици као и велика тамна бројка за ту групу кривичних дела због чега су сматрали да је потребно да се наведе у уводу како је и наведено да у РС постоји:  висок степен насиља.

-   Указала је да је у погледу доступности оружја у изради ове Студије кључни аргумент била тзв. Истанбулска конференција и чл.51 који је у основи доношења Закона о спречавању насиља у породици.

-   У погледу фактора насиља указала је да је коришћен тзв. еколошки модел и да је то резултат вишедеценијског рада.

-  У погледу формирања узорака фокус групе навела је имајући у виду питање које је постављено од стране представника НАОС да је било по 10-12 учесника, да су ризичне – рањиве групе од раније опредељене у неким претходним истраживањима и да се поједини ставови не могу генерализовати.

-   У погледу казнене политике изјаснила се да исту треба пооштрити, али да она лично сматра да је казнена политика у садашњим оквирима запрећених казни довољно строга и уколико се примењују адекватне кривичне санкције према учиниоцима кривичних дела насиље у породици може се и са запрећеним казнама постићи сврха кажњавања.

Господин Владимир Биланџић, представник Мисије ОЕБС у Србији је навео да је гледао студју у предфиналној верзији, да је методолошки приступ веома успешан, као и налаз и препоруке.

Указао је да су статистички подаци изазов у сваком истраживању уколико се узму изоловано и да воде у погрешном правцу. Потребно је додати и одређене факторе: културолошке, антрополошке.

Такође, указао је да је гледао једну студију СЕЕСАК која је недавно рађена где општи индикатори степена убиства представљају изненађење за многе (стопа убистава у Србији је у периоду 2007.-2012. дупло мања него у ЕУ – да је у БиХ још нижа него у Србији а да је највиша стопа убистава у Молдавији).

ОЕБС се питањем контроле наоружања бави од својих почетака. У новијем периоду ОЕБС се бави питањем родне равноправности и спајањем овог питања са питањем контроле наоружања.

Током 2016.године донета је Декларација у Хамбургу која се односи на ефекте прекомерног ширења МК оружја и муниције на положај жена и деце. Тренутно, у току одржавања ове Конференције у току је годишња ОЕБС конференција о безбедности где је један панел посвећен родно заснованом насиљу. Једна од препорука је и укључивање ОЦД у израду нове Стратегије за лако и МК оружје. Осим тога, треба усмерити пажњу на децу која одрастају у окружењу насиља у породици.

Потом је уследила ДИСКУСИЈА у којој су узели реч следећи говорници:

  1. Бранкица Јанковић, повереница за родну равноправност:

-    све похвале за Данијелу Спасић и Тим ЦЕНТРА;

-    Апелујем на пуну примену Закона о спречавању насиља у породици;

-  Сагласна сам са ставом да у појединим случајевима постоји индивидуална одговорност запослених у државним органима;

-   Сагласна са већином препорука, јако добре;

-   Добро је да су панелисти били у једнаком броју мушкарци и жене, констатујем да је у публици било данас више жена него мушкараца, ово треба да буде доминантно мушко питање;

-   У погледу става представника НАОС који се тиче потребе за усаглашавањем дефиниције члана породице обзиром на разлику између одредаба КЗ и Породичног закона, ја заступам супротан став у односу на став представника НАОС и сматрам да ту дефиницију треба проширити у КЗ да буде идентична дефиницији из Породичног закона.

-  Сагласна сам са предлозима НАОС да се под хитно донесу подзаконски прописи за примену Закона о спречавању насиља у породици и да се хитно ојачају капацитети у центрима за социјални рад у Србији;

-    Нова препорука са моје стране: потребна нам је стратегија културе!

-    Драган Обрадовић – НАОС  - реплика:

  Имајући у виду дискусију Поверенице за родну равноправност ја желим да укажем још једанпут само на разлику између одредаба поменута два Закона у дефиницији члана породице. Оба закона су без обзира на систематику истих сагласни ко се сва сматра чланом породице, да је то у бивши брачни друг и ту суштински не постоји било каква разлика.

-   Једина разлика је у том што Породични закон неоправдано шири круг чланова породице на лица која су међусобно била или су још увек у емотивној или сексуалној вези,што може да доведе до апсурдних ситуација у пракси, каквих је ситуација било у судској пракси. Потом је указано на конкретан пример из праксе шта то практично значи.

-    После тога, Повереница за родну равноправност се јавила за реч и рекла да прихвата то објашњење.

  1. Драган Кнежевић, Министарство за рад, здравље и социјалну заштиту – група за родну равноправност:

-    Када су у питању квантитативни подаци било ми је важније да видим квалитативни део, прочитао сам, захвалан на тим ставовима;

-    Истраживање које је спроведено је ишло од међународног ка нама. Можда је могло да се врати на међународни ниво пред крај. Основ свега је Истанбулска конвенција (чл.51.ст.2. где се говори о процени ризика и помиње се ватрено оружје, а код нас је то у чл.16 закона о спречавању насиља у породици) – творци конвенције се нису упустили у дубљу анализу која врста оружја је у питању.

-   При крају Студије је критика медија – сматрам сасвим оправдано!

  1. Тања Јакоби: Однос медија према оружју не доприноси овом питању!

  2. Миљко Симовић: оружје је велики финансијски интерес. Због тога ја разумем ставове НАОС који се односи на део у вези са Правилником о здравственим условима ...

Све похвале Студији!

Морам да нагласим да МУП РС има све податке о месту сваког убиства у РС. Не издвајамо то посебно из појединих група кривичних дела.

  1. Ведрана Лацмановић, Мрежа Жене против насиља:

-  Желим да се осврнем на излагање представника НАОС који оспорава статистичке податке из Студије: Ми смо увек наводиле најмање податке о броју убијених жена, Немамо потпуне податке. Ослањање на чисте бројке може да нас одведе на криви пут.

-   Драган Обрадовић – НАОС  - реплика:

Ми смо у нашем ставу којисам изнео указали да је за НАОС СМРТ КАО ПОСЛЕДИЦА НАСИЉЕ И САМО ЈЕДНЕ ОСОБЕ НЕПРИХВАТЉИВО и у том погледу указали смо због чега сматрамо да су релевантни подаци МУП РС на које смо указали у нашем писменом извештају. Такође, указао бих и да смо у припреми за ову Конференцију ми улазили на сајт не само МУП РС, него и на сајт Мреже Жене против Насиља, Повереника за родну равноправност, Републичког завода за статистику, Сигурне куће, Министарства правде и бројне друге сајтове да бисмо прикупили релевантне податке и припремили се адекватно за Конференцију.

-   Ведрана Лацмановић –коментар:

Сматрам да не постоји координација институција и да постоји видљиви пропусти у раду.

  1. Гордана Чомић :

-    Када је насиље у породици у питању сматрам да је неопходна обука полиције.

-  Осим тога, потребно је и да медији промене своју перспективу извештавања о овом проблему.

  1. Весна Станојевић, Сигурна кућа:

-    До данас је у Србији је убијено 16 жена током 2017.године. Од тог броја 5 је убијених 5 ватреним оружјема, 6 хладним оружјема а остале на други начин.

-   Верујем да ће нови Закон о спречавању насиља у породици донети велике позитивне промене у том погледу. Мада, од 1.6.2017.године када је почела проимена новог Закона ми сваке недеље примамо по 2 жене у сигурну кућу.

-  У овој области полиција помаже највише. Најлошија ситуација у том погледу је у правосуђу! То је велики друштвени проблем.

-   Сматрам да је обављено истраживање СУПЕР.!

  1. Драган Кнежевић:

-    У примени новог Закона о спречавању насиља у породици фокус је на Јавном тужиоцу.

-   Свако треба да да свој допринос у примени овог Закона.

  1. Сузана, Одбор за људска права Врање

-   Подржава Студију и резултате наведене у Студији.

  1. Нина Ницовић, адвокат:

-   Подржавам што строжије кажњавање за кривична дела из групе насиље у породици.

-  Недовољно се у пракси од стране правосуђа користи статус посебно осетљивих сведока, што је могуће према Законику о кривичном поступку. У том погледу било би добро да се жртвама насиља у породици постави пуномоћник још приликом првог саслушања у полицији.

Конференција је трајала од 11 до 14,30 часова.

Извештај сачинио

Др Драган Обрадовић

Представник НАОС на Конференцији

 

Komentari  

 
0 #15 profile5761 31-10-2018 07:38
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://gxhobby.net/images/photos/5894/1327/55a368de226a2bc5dc1658d5.jpg
 
 
0 #14 Sharon 27-03-2018 11:18
Hurrah, that's what I was seeking for, what a stuff!
present here at this web site, thanks admin of this web
site.

Look into my web-site; wells fargo sign in: https://anderamirk.org/
 
 
0 #13 Shanna 05-10-2017 00:33
Hi
i'm Daud, anyone want to be my partner to learning english?

this my wa +6282264467099

Feel free to surf to my weblog ... KEY TO ENGLISH PREPOSITIONS IN ENGLISH GRAMMAR.: http://writesuperessay.us/video/key-to-english-prepositions-in-english-grammar-lessons-for-beginners-and-intermediate-level-vid-1cmF_VT_NV8
 
 
0 #12 Ferdinand 02-10-2017 16:24
Businesses are erasing the boundaries between nations and as a upshot, communication compete with the chief part
in expanding your reach as entrepreneur. Communication, in this be important, is the ability to spell out between any language doublet there is and the transfiguration services
explode has made it even easier. You just have to change steady the flock you depute your transference offers legitimate
help, which can be verified by checking the reviews of the special one.


Also visit my web page: manuscript translation: http://booktranslationservices.com
 
 
0 #11 Rosaria 29-09-2017 09:56
Your accent is a British accent which is different in Americans accent.
Although there are many differences between American English and British English, I
have learned from you a lot. Thank you so much and keep it up.


Here is my web page Comparison and
Contrast Essay: http://writesuperessay.us/video/comparison-and-contrast-essay-vid-gznDPgIbbbw
 
 
0 #10 Kelsey 25-09-2017 14:38
Businesses are erasing the boundaries between nations and as a outcome, communication compete with the essential
portion in expanding your reach as entrepreneur.
Communication, in this fact, is the genius to translate between any lingua franca doublet there is and the rewrite services bourgeon has made it steady
easier. You legitimate have to coerce sure-fire the company you empower your
rendition offers adequate serving, which can be
verified through checking the reviews of the definite one.


Also visit my site ... http://audiotranscriptionservices.org: http://audiotranscriptionservices.org
 
 
0 #9 Aja 25-09-2017 09:28
Hello, i don't get why did you put "the" before 8 in 10th sentence.
Could you explain it, please.

Also visit my web page :: Lab Table system: http://writesuperessay.us/video/lab-table-system-vid-Q3wzbPDCiT8
 
 
0 #8 Audra 24-09-2017 17:17
It has in no way been easier to judge between the transportation services, as all customer opinions and testimonials are gathered in one place
for you to pick the best. Take off bad quality and as a end result bad experience
alongside consulting any rewording website reviews.
Thoroughly written testimonials will influence you during the approach of selecting the entire and purely rendering waiting that will-power spasmodically your needs.


Feel free to visit my homepage :: career
in translation: http://pickwriters.myfreesites.net/home/is-a-career-in-translation-for-you-7-questions-to-ask-yourself
 
 
0 #7 Jasmine 24-09-2017 10:40
Businesses are erasing the boundaries between nations
and as a upshot, communication compete with the chief part in expanding your reach as entrepreneur.
Communication, in this be important, is the wit to spell
out between any cant doublet there is and the transfer services explode has made it steady easier.
You valid from to persuade sure the circle
you trusteeship your decipherment offers legitimate accommodation, which can be
verified by checking the reviews of the definite
one.

My page: PickWriters reviews: http://pickwriters.dynadot.com
 
 
0 #6 Genie 23-09-2017 09:27
It has not till hell freezes over been easier to judge
between the interpretation services, as all consumer opinions and testimonials are gathered in one part
of the country as a service to you to pick the
best. Escape awful quality and as a end result inadequate experience by means of consulting any rewording website reviews.
Entirely written testimonials purpose guide you by the dispose
of of selecting the one and but transfiguration usefulness that
last will and testament in good shape your needs.

Feel free to visit my web blog; The
Word Point Translation Service: https://winstonxs987.wixsite.com/thewordpoint987
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži